Organizatorzy:

Partnerzy:

Sponsorzy:PATRONAT

XV  Krajowa Konferencja GAZTERM 2012 pod patronatem:

Prezesa Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A.
Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa
Prezesa Izby Gospodarczej "Ciepłownictwo Polskie"
Dyrektora Instytutu Nafty i Gazu
Sekretarza Generalnego SITPNIG
Prezesa Zarządu WFOŚIGW