Organizatorzy:

Partnerzy:

Sponsorzy:W dniach 14-16 maja 2012 r. w Międzyzdrojach, w hotelu Amber Baltic odbędzie się XV Jubileuszowa Konferencja GAZTERM 2012 poświęcona problemom gazownictwa
i ciepłownictwa.

TEMAT TEGOROCZNEJ KONFERENCJI:

Perspektywy rozwoju gazownictwa

GŁÓWNE PROBLEMY MERYTORYCZNE KONFERENCJI:

Zasadniczym celem tej konferencji będzie odpowiedź na pytanie w jakim kierunku
w najbliższych latach będzie rozwijało się gazownictwo w szerokim pojęciu,
tzn. począwszy od wydobycia gazu, przesyłu, dystrybucji oraz jego zastosowania.
Przy okazji jubileuszowego spotkania warto będzie podsumować dokonania minionego okresu.

TEMATYKA KONFERENCJI:

 • Kierunki rozwoju gazownictwa w Polsce.
 • Gazownictwo w Unii Europejskiej.
 • Rola gazu ziemnego w ochronie klimatu w świetle dyrektyw Unii Europejskiej.
 • Polityczne i geopolityczne uwarunkowania wydobycia gazu łupkowego w Polsce.
 • Aspekty techniczno-prawne związane z budową terminala w Świnoujściu.
 • Systemy IT w przesyle i dystrybucji.
 • Techniczno-ekonomiczne aspekty budowy układów pomiarowych na wysokim ciśnieniu .
 • Najnowsze technologie stosowane w gazownictwie przy budowie i eksploatacji sieci gazowych.
 • Certyfikaty energetyczne.
 • Możliwości rozwoju energetyki w Polsce w oparciu o gaz ziemny.
 • Zmiany legislacyjne w gazownictwie ze szczególnym uwzględnieniem Prawa gazowego.

Ponadto tematyka konferencji tradycyjnie będzie również obejmować problemy aktualnie nurtujące środowisko gazownicze, które ze względu na ograniczenia czasowe będą prezentowane częściowo w postaci posterowej.
Mamy nadzieję, że dyskusja stworzy efektywną platformę do wymiany poglądów
w przedmiotowych tematach i stanie się przyczynkiem do dalszego rozwoju i współpracy wszystkich podmiotów działających na rynku gazu.


Tematyka konferencji została opracowana przez komitet naukowy pod przewodnictwem
dr inż. Andrzeja Barczyńskiego.

TERMINY:

Zgłoszenie uczestnictwa i rezerwacji powierzchni wystawienniczej prosimy przesłać
do 15 kwietnia 2012 r.

PROGRAM SPECJALNY:

 • Wystąpienia przedstawicieli ministerstw
 • Sesje przedsiębiorstw gazowniczych i ciepłowniczych
 • Prezentacja urządzeń i instalacji gazowych

PROGRAM TOWARZYSZĄCY:

 • Impreza plenerowa
 • Bankiet z częścią artystyczną
 • Spotkania kuluarowe

GOŚCIE KONFERENCJI:

Urząd Regulacji Energetyki, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Skarbu Państwa, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych .

Serdecznie zapraszamy do udziału w obradach kolejnej konferencji przedsiębiorstwa gazownicze i ciepłownicze, producentów urządzeń,
ośrodki naukowo-badawcze, przedstawicieli gmin i miast oraz wystawców
z kraju i z zagranicy.

 

Zdzisław Kowalski
Wiesław Gurdak
Marek Kęsik
Prezes Zarządu Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa
Dyrektor Zakładu Gazowniczego w Szczecinie
Dyrektor Zakładu Gazowniczego w Koszalinie