Organizatorzy:

Partnerzy:

Sponsorzy:


PROGRAM XIII KRAJOWEJ KONFERENCJI GAZTERM 2010

niedziela 16 maja 2010

15.00 Otwarcie Biura Konferencji w Hotelu Amber Baltic

20.00 Kolacja w Hotelu Amber Baltic z programem artystycznym

I DZIEŃ OBRAD
poniedziałek 17 maja 2010

07.30 - 08.45 Śniadanie

09.00 Inauguracja i otwarcie obrad Konferencji przez Prezesa WSG Sp. z o.o.
Zdzisława Kowalskiego


Prowadzący: dr inż. Andrzej Barczyński

Wystąpienie Prezesa PGNiG S.A. Michała Szubskiego

Wystąpienia autorów referatów:
(czas wystąpienia - 25 min. dla referatu, 15 min. dla prezentacji)

Kazimierz Nowak, Jan Anysz, Bogdan Pastuszko
MSG Sp. z o.o., KSG Sp. z o.o.
Funkcjonowania Spółek dystrybucyjnych na otwierającym się rynku gazu w Polsce

Stanisław Rychlicki, Jakub Siemek, Stanisław Nagy
AGH - Kraków
Ewolucja relacji gazowych pomiędzy Rosją, Unią Europejską i Polską

Comarch - Kraków- prezentacja
Świadomość klienta podstawą skutecznej realizacji projektu IT

Waldemar Kamrat
Politechnika Gdańska - Gdańsk
Rozwój krajowego ciepłownictwa z uwzględnieniem opcji
zwiększonego wykorzystania paliw gazowych

Adam Wawrzynowicz
Kancelaria Prawna BWWS - Poznań
Przyłączanie odbiorców do sieci gazowej - nowe regulacje i zagadnienia problemowe

IT Expert - Warszawa - prezentacja
Aplikacje w sieciach rozległych, działające jak w sieci lokalnej
- Riverbed na przykładzie wdrożeń w Polsce

Tomasz Chruszczow
Warszawa
Rola gazu ziemnego w ochronie klimatu

SIEMENS - Warszawa - prezentacja
Specjalizowane pulpity dyspozytorskie do zastosowań w obsłudze Pogotowia Gazowego

Stanisław Nagy
AGH - Kraków
Niekonwencjonalne złoża gazu ziemnego

 

14.00 - 14.45 Obiad

15.00 Dyskusja panelowa

Racjonalizacja kosztów w działalności branży gazowniczej
( dystrybucja, przesył, obrót )

Wprowadzenie

Beata Olszewska
Partner, Lider Grupy Energetycznej Deloitte - Warszawa
Optymalizacja kosztów działalności

W panelu udział wezmą przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, URE, IGG,
firmy Deloitte, Zarządu PGNiG SA, Zarządu GAZ-SYSTEM S.A.
oraz Spółek Dystrybucyjnych.

Moderatorem dyskusji będzie Pan Zdzisław Kowalski - Prezes WSG Sp. z o.o.

19.00 Impreza plenerowa

II DZIEŃ OBRAD
wtorek 18 maja 2010

08.00 - 09.00 Śniadanie

09.30 Kontynuacja obrad Konferencji

Prowadzący: Tomasz Dobski

Wystąpienia autorów referatów:

Tomasz Dobski
Politechnika Poznańska, Laboratorium Technologii Gazowych - Poznań
Spalanie gazu ziemnego w dużych i średnich jednostkach energetycznych CCGT jako rozwiązanie strategiczne dla aglomeracji miejskich

Jacek Jaworski
INiG - Kraków
Przedłużenie ważności legalizacji gazomierzy miechowych metodą próby losowej- narzędzie obniżające koszty działalności gazownictwa

MDS - Warszawa - prezentacja
Optymalizacja procesów biznesowych z użyciem narzędzi informatycznych
- system zarządzania procesami i obiegiem dokumentów na bazie EMC Documentum

Eliza Dyakowska, Paweł Szufleński
Gaz-System S.A. - Warszawa
Stanowisko do wzorcowania gazomierzy przy ciśnieniu roboczym
- krok w kierunku zwiększenia wiarygodności rozliczeń z klientami

Anna Wróblewska, A. Rudzki
Wavin Polska, GSG Zabrze
Pięć lat europejskich doświadczeń w bezwykopowej renowacji rurociągów podwyższonego i wysokiego ciśnienia w technologii Compact Pipe

Ferrum - Katowice - prezentacja
Ferrum S.A. - Producent rur ze szwem

Andrzej Barczyński, Paweł Jańczak, Paweł Barczyński
WSG Sp. z o.o. - Poznań, Fiorentini Polska, TESGAS
Racjonalne i oszczędne zasady projektowania i eksploatacji stacji
redukcyjno-pomiarowych wysokiego ciśnienia

Wola Info - Warszawa - prezentacja
Wsparcie systemu przyłączania klientów do sieci oraz zdalny odczyt liczników jako przykłady nowatorskich rozwiązań branżowych Wola Info

14.00 - 14.45 Obiad

15.00 Kontynuacja obrad Konferencji

Adam Matkowski, Jacek Pawlaczyk
Gazoprojekt - Wrocław
Współczesne tendencje w projektowaniu sieci gazowej

Anna Wróblewska, Andrzej Roszkowski
Wavin Polska, ARC
Rury RC - nowa jakość i bezpieczeństwo w budowie rurociągów polietylenowych

Jan Rygier
DSG Sp. z o.o. - Wrocław
Zmagania z rosnącą emisją gazu ziemnego z sieci dystrybucyjnej niskiego ciśnienia na przykładzie aglomeracji wrocławskiej

20.00 Bankiet

Lista referatów posterowych udostępnionych w I i II dniu konferencji GAZTERM 2010:

Mariusz Dziadkiewicz
PGNiG S.A. Oddział ZZGNiG - Zielona Góra
Potencjalne możliwości wydobycia krajowego gazu ziemnego

Krzysztof Kalisz
KSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
Nowoczesne technologie zapewniające dostawę gazu na czas prac remontowych sieci gazowych

Rafał Ślefarski, Tomasz Dobski
Politechnika Poznańska - Poznań
Nowoczesne konstrukcje pochodni gazu ziemnego

Marcin Palczyński
WSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie
Metody nawaniania gazu - zastosowanie metod membranowych

Andrzej Barczyński, Paweł Barczyński
WSG Sp. z o.o., TESGAS - Poznań
Strefy zagrożenia wybuchem

Wojciech Grządzielski, Tomasz Mróz
WSG Sp. z o.o., Politechnika Poznańska - Poznań
Planowanie rozbudowy sieci gazowych elementem zrównoważonego rozwoju gminy

III DZIEŃ
środa 19 maja 2010

08.00 - 10.00 Śniadanie