Organizatorzy:

Partnerzy:

Sponsorzy:


PATRONAT

XIII Krajowa Konferencja GAZTERM 2010 pod patronatem:

Prezesa Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A
-
Michała Szubskiego
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego
-
Władysława Husejko
Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa
-
Mirosława Dobruta
Prezesa Izby Gospodarczej "Ciepłownictwo Polskie"
-
Jacka Szymczaka
Dyrektora Instytutu Nafty i Gazu
-
Marii Ciechanowskiej
Sekretarza Generalnego SITPNIG
-
Stanisława Szafrana
Prezesa Zarządu WFOŚIGW
-
Jacka Chrzanowskiego